RTX - skjoldrespirator

Skjold respirator funger på samme som en normal og naturlig respirasjon. Dette ved å hjelpe respirasjonsmusklene med negativt ytre trykk i inspirasjonsfasen, og positivt ytre trykk i ekspirasjonsfasen. Muskulatur blir holdt vedlike, eller læres opp til å fungere som de skal.

Skjoldrespirator kan være et aktuelt alternativ for de som trenger respirasjonsstøtte av ulike årsaker. Fordelene er mange, samtidig slippe unna følgende utfordringer som kan oppstå ved tradisjonell respirator og maskeventilering: 

Skjold respirator til bruk på sykehus. Med stor skjerm og kurver. Enkel å stille inn, oversiktlige kurver.

Hvorfor BVC?

BCV er vist seg å være en ekstremt effektiv behandling for en stor andel pasientergrupper som har: Neuromuskulære sykdommer med affisert lungemuskulatur, KOLS, Cystisk Fibrose, ARDS med fler. Det foreligger over 300 publikasjoner som støtter BCV-behandling (publikasjoner er å finne i tidskrifter som blant annet the Lancet, Chest, Thorax, Circulation, Heart and Anaesthesia)

Hayek HRTX Hjemmerespirator - Hayek RTX Sykehusrespirator - Hayek SCS Slimmobilisering

Bestillingsinformasjon RTX Respirator

Bestillingsinformasjon RTX forbruksmateriell

Bestillingsinformasjon Cuirass (kun gjennomsiktig skjold)

Bestillingsinformasjon Seal (kun svart myk tetting til rundt Cuirass)

Kontakt oss

Sentralbord           tlf: 33048090

Jeanette Greger   tlf: 48157449
Kari Nilsen            tlf: 91320704
Erik Forsberg        tlf: 90278426

Besøks og leveringsadresse

Ana2mi AS
Kongeveien 73
3188 Horten

Mail adresse:

ordre@ana2mi.no

© 2018 Ana2mi AS