Neoflow

NeoFlow slangesett inkluderer nøyaktig, trinnvis PEEP kontroll. Konstruksjonen med swivel mot både maske og slange, gir bedre fleksibilitet og hindrer vridning av slangesett. Det medfølger overganger, slik at NeoFlow kan benyttes med de Resusciteringsapparater som er på det norske markedet. NeoFlow slangesett til resuscitering inneholder BioCote®

NeoFlow slangesett har valgmuligheter med og uten maske, uten varmetråd og med varmetråd/fuktekamme

NeoFlow Rescusiteringssystem

Fordeler med T-piece Resuscitering av nyfødte

– Opprettholde inflatert lunge
– Nøyaktig PIP-Peak Inspiratory Pressure (Høyeste inspirasjonstrykk)
– Nøyaktig PEEP – Positive End Expiratory Pressure(Positivt ende ekspiratorisk trykk.
-Ved bruk av resusciteringssett med varmfukting, kan optimal fuktighet opprettholdes. Samtidig forhindres en ytterligere nedkjøling.

Hva er BioCote?

BioCote® er en antimikrobiell sølv impregnering for å begrense antall mikrober på overflaten av slangen, og beskytter mot mikrobe kolonisering. Dette forebygger en potensiell infeksjon. BioCote® har godt dokumentert effekt på å bekjempe og utrydde en mengde bakterier, virus og sopp. Inkludert MRSA!

Bestillingsinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord           tlf: 33048090

Jeanette Greger   tlf: 48157449
Kari Nilsen            tlf: 91320704
Erik Forsberg        tlf: 91868426

Besøks og leveringsadresse

Ana2mi AS
Kongeveien 73
3188 Horten

Mail adresse:

ordre@ana2mi.no

© 2018 Ana2mi AS