Clarity PEEP-ventil

PEEP er forkortelse på Peak End Expiratory Pressure, altså positivt endeekspiratorisk trykk. Ved normalt fungerende lunger er endeekspiratorisk lik atmosfærisk trykk, som er 0. PEEP brukes på ulike formål for å opprettholde trykk i slutten av ekspirasjonsfasen, for å hindre alveoler og bronkioler i å kollapse.

                                                   

Hva er PEEP?

PEEP er forkortelse på Peak End Expiratory Pressure, altså positivt endeekspiratorisk trykk. Ved normalt fungerende lunger er endeekspiratorisk lik atmosfærisk trykk, som er 0. PEEP brukes på ulike formål for å opprettholde trykk i slutten av ekspirasjonsfasen, for å hindre alveoler og bronkioler i å kollapse.

                                                   

Kontakt oss

Sentralbord           tlf: 33048090

Jeanette Greger   tlf: 48157449
Kari Nilsen            tlf: 91320704
Erik Forsberg        tlf: 90278426

Besøks og leveringsadresse

Ana2mi AS
Kongeveien 73
3188 Horten

Mail adresse:

ordre@ana2mi.no

© 2018 Ana2mi AS