AMSORB® PLUS

AMSORB® PLUS er en ny generasjon karbondioksidabsorbent, fri for sterke alkalimetallhydroksider. Det absorberer karbondioksid (CO2) i respirasjonskretsen under anestesi, og i motsetning til andre absorberende stoffer, er det ikke i stand til å nedbryte anestetiske medikamenter. AMSORB® PLUS skifter farge etter hvert som det blir mettet med avfallsstoffer. Det utvikles ikke giftige stoffer og det er ikke helsefarlig for personell å byttte ut beholder. Stoffet er ikke skadelig for naturen og kan kastes i standard avfall etter bruk.  AMSORB® PLUS setter pasientsikkerhet først

Trygg i bruk-Lang levetid – Miljøvennlig

Hvorfor bruke AMSORB® PLUS som standard på anestesiapparater

Fri fra Sterk Alkali- AMSORB® PLUS inneholder ikke natriumhydroksid, kaliumhydroksid eller bariumhydroksid og reagerer ikke med moderne bedøvelsesmidler. AMSORB® PLUS nedbryter ikke flyktige bedøvelsesmidler Eliminerer produksjon av giftige biprodukter. AMSORB® PLUS genererer ikke karbonmonoksid under noen kliniske forhold. AMSORB® PLUS genererer ikke forbindelse A eller lignende forbindelser når det brukes sammen med sevofluran. AMSORB® PLUS genererer ikke formaldehyd når det brukes sammen med sevofluran. Den irreversible fargeendring på AMSORB® PLUS inneholder ikke sterke alkalier, og beholder derfor fargeendringen når den er oppbrukt og mettet. Det er i motsetning til vanlige karbondioksidabsorbenter, som når det er oppbrukt og mettet, går tilbake til sin opprinnelige farge. Trygt å bruke på avdelingen og operasjonsrommet på grunn av minimal støvforurensning og er ikke-korrosiv for huden Kast AMSORB® PLUS i henhold til sykehusets avfallshåndteringsprogram for ikke-forurenset klinisk avfall.

GE Healthcare har internasjonalt gått ut med en klar anbefaling om å bruke AMSORB® PLUS på deres anestesiapparater. Ta kontakt med oss for mer informasjon og oppstart på din klinikk.

Bestillingsinformasjon Amsorb® Pluss

Kontakt oss

Sentralbord           tlf: 33048090

Jeanette Greger   tlf: 48157449
Kari Nilsen            tlf: 91320704
Erik Forsberg        tlf: 91868426

Besøks og leveringsadresse

Ana2mi AS
Kongeveien 73
3188 Horten

Mail adresse:

ordre@ana2mi.no

© 2018 Ana2mi AS