Tritube

Med en ytre diameter på bare 4,4 mm OD er ​​Tritube et ultra-tynt ventilasjonsrør for enklere endotrakeal tilgang til luftveiene og ventilere en voksen pasient

Tritube kan brukes sammen med mekanisk ventilator Evone og manuell liten lumenventilator Ventrain.

.

Pasient ventilering med minimalt inngrep, men med full kontroll og sikker ventilering av pasient

Hvorfor Tritube?

  • Effektiv fullstendig ventilasjon av pasient med obstruert øvre luftveier
  • Enklere tilgang på luftveiene.
  • Mer plass ved elektiv kirurgi

Bestillingsinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord           tlf: 33048090

Jeanette Greger   tlf: 48157449
Kari Nilsen            tlf: 91320704
Erik Forsberg        tlf: 91868426

Besøks og leveringsadresse

Ana2mi AS
Kongeveien 73
3188 Horten

Mail adresse:

ordre@ana2mi.no

© 2018 Ana2mi AS