Anestesislanger med septiflow konsept

Septiflow slangesystem har en semipermeabel vegg som tar opp og beholder varme og fuktighet fra ekspirasjonsluften. Denne varme og fuktighet føres ned i pasientens luftveier med inspirasjonsluften. På denne måte fuktes luftveiene og uttørking av slimhinner under langvarig anestesi reduseres.

Patenterte integrerte inspiratoriske og ekspiratoriske selvforseglede vannfeller unngår opphopning av kondensat. Disse sørger for at kondensat kan fjernes på en hygienisk og trygg måte.

Opphopning av kondensat i ekspirasjonsslangen kan føre til feil i anestesiapparatets ventiler og kapnograf.

Integrert CO2 sampling line sørger for nøyaktig måling av ende-tidal  CO2 og forhindrer dermed gjeninnånding av anestesigasser ved langvarig lav-flow anestesi.

 

 

Lukket system- Ingen smitteoverføring for verken pasient eller helsepersonell

Fullstending tett krets

Hvorfor Septiflow?

Innsamling og drenering av kondensatet med et lukket system er avgjørende for å eliminere utfordringene ovenfor og for å hindre infeksjon (VAP og sepsis). Altech Septiflows patenterte og integrerte vannfelle bidrar til kontinuerlig ventilasjonsterapi uten avbrudd og med minimert infeksjonsrisiko ved å trekke ut det forurensede kondensatet gjennom et helt lukket system

Vekt og avfall

Mindre bruk av plast resulterer i lavere tyngde belastning mens pasienten behandles med kunstig ventilasjon. Produktet veier ca. 25 mindre enn en tradisjonell anestesikrets. Altera Tibbi San,Tic.A.S. er ISO 14001 sertifisert gjennom flere år, og har etablert miljøvennlig profileringssystem på produksjonsiden.

Integrert CO2 prøvetaging slange

Bestillingsinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord           tlf: 33048090

Jeanette Greger   tlf: 48157449
Kari Nilsen            tlf: 91320704
Erik Forsberg        tlf: 90278426

Besøks og leveringsadresse

Ana2mi AS
Kongeveien 73
3188 Horten

Mail adresse:

ordre@ana2mi.no

© 2018 Ana2mi AS