HRTX - skjoldrespirator til hjemmebruk

Skjold respirator funger på samme som en normal og naturlig respirasjon. Dette ved å hjelpe respirasjonsmusklene med negativt ytre trykk i inspirasjonsfasen, og positivt ytre trykk i ekspirasjonsfasen. Muskulatur blir holdt vedlike, eller læres opp til å fungere som de skal.

Skjoldrespirator kan være et aktuelt alternativ for de som trenger respirasjonsstøtte av ulike årsaker. Fordelene er mange, samtidig slippe unna følgende utfordringer som kan oppstå ved tradisjonell respirator og maskeventilering: 

Endelig en fungerende fullverdig skjold respirator i til bruk i hjemmet med internt batteridrift.  Med i behandlingen får du program med sekret mobilisering og hostefunksjon.

Hvorfor BVC?

BCV er vist seg å være en ekstremt effektiv behandling for en stor andel pasientergrupper som har: Neuromuskulære sykdommer med affisert lungemuskulatur, KOLS, Cystisk Fibrose, ARDS med fler. Det foreligger over 300 publikasjoner som støtter BCV-behandling (publikasjoner er å finne i tidskrifter som blant annet the Lancet, Chest, Thorax, Circulation, Heart and Anaesthesia)

Hayek HRTX Hjemmerespirator - Hayek RTX Sykehusrespirator - Hayek SCS Slimmobilisering

Hayek HRTX - Behandlingsinnstillinger og alternativer

Kontinuerlig negativ trykk (CNEP)
CNEPmodus påfører thorax negativt trykk for å ekspandere lungene jevnt for ventilasjon. Denne modusen kan enkelt justeres individuelt, slik at den passer til den enkelte pasients behov. Nivået justeres deretter til pusteprosessen minker. Dette vil bli registrert med redusert tilbaketrekning, bruk av ekspiratoriske muskler, metabolisk acidose, stabil eller fallende CO2 og forbedret oksygenering. 


Indikasjoner for bruk av CNEP:
Rekruttering av alveoler og små luftveier
Betingelser for økt WOB
Liten luftveis sykdom
Kan forhindre intubasjon eller støtte etter en ekstubasjon for pasienter som lett tråler
Hjelpe av lungevaskstopp
Kan brukes med PPV for lungebeskyttelse og økt ventilasjon med lavere lufttrykk
oksygenering
RV-funksjon

Kontroll (kontrollert ventilasjons modus)

I kontrollmodus brukes positive og negative trykk, sammen med et kontrollert I: E forhold, for aktivt å kontrollere innånding og utånding. Dette muliggjør levering av full ventilatorstøtte. En fast respirasjons frekvens er satt og levert. Pasientene synkroniseres med de faste respirasjonssyklusene, da BCV benytter pasientens egen thorax til respirasjon. Dette er en unik funksjon som bare BCV har; Kontrollmodus etterligner fysiologisk respirasjon. 


Indikasjoner for  bruk av kontrollmodus:
CO2-retensjon ildfast mot CNEP
Lav eller fraværende stasjon
Utmattet lunge muskulatur
Kan også kombineres med PPV for å forbedre CO2-utslipp
Neg for å legge trykksvingninger etterligner naturlig åndedrett og intratoraktrykk
Det er 2 moduser utløst av pasientens respiratoriske innsats. Disse modusene kan brukes som trykkstøttemodus og hjelpemiddel til avvenning. 


Respiratorisk trigger modus

Gir utløst ventilasjon med respiratorisk syklus utløst av pasientens faktiske respirasjon. Frekvensen bestemmes av enten pasienthastigheten eller minimumsfrekvensen fastsatt av legen. I: E-forholdet bestemmes og settes av legen. 
Triggerfunksjon kan enten være gjennom cuirass eller gjennom nesebrille. Cuirass-trigger vil hente mer kraftig spontan pust, mens luftveis trigger kan utløses av mindre, grunn respirasjon.
Ettersom respiratorisk syklus utløses av pasientens egen respirasjon, tillater dette bedre tilpasning til pasientens faktiske respirasjonssyklus. Åndedrettsvernet venter på en periode for utløseren; dette er avhengig av utløser følsomhet sett. Hvis det ikke oppdages noen trigging i denne perioden, vil respiratoren starte en annen respirasjonssyklus. I tilfelle apné vil Hayek HRTX levere en sikkerhetskopiert hastighet.
Trigger% skal være 80-85% hvis høyere du må kanskje justere følsomhet, dette er for å sikre at falske triggesignaler blir forhindret.
Minimum respirasjons back up er 6 per minutt, dvs. 1 hvert 10. sekund
Maksimal respirasjons back-up er 60 per minutt i.e.1 per sekund

Respiratorisk synkronisert modus
Denne modusen er helt synkronisert med pasientens egen respirasjon, og justerer automatisk med naturlige pustejusteringene som pasienten selv foretar.
Pasientens inspirasjon skaper en innledende trigger, etterfulgt av en ytterligere trigger ved den første utløpsforsøk. Trigger kan være enten gjennom cuirass eller airway.
Forskjellen mellom denne modusen ved respirasjonstrigget,  er at i denne modusen er støtten tidsbestemt med pasientens egne respiratoriske mønster, så ingen I: E-forhold er fastsatt av legen
I: E rasjonen beregnes og vises
Denne modusen tillater pasienten å puste både i egen takt og bestemme sin egen form.
I tilfelle av apné vil Hayek HRTX levere settet sikkerhetskopieringshastighet som gir full kontrollert ventilasjon etter behov.

Sekret mobillisering modus
Sekret modus består av 2 ulike innstillinger; Vibrasjonsmodus og hoste assistert modus

Vibrasjonsmodus (High Frequency Chest Wall Oscillation)
Ved bruk av frekvenser på 240-1200 sykluser per minutt blir positive og negative trykk påført for å effektivt utvide og virkelig oscillere brystveggen og lungene for å lette mobiliseringen av sekresjoner.

Hoste assistert modus
For å fullføre sekret mobillisering, simulerer en hoste-modus en hodehud for å tvinge opp sekreter. Ved hjelp av en I: E-forhold med utvidet inspirasjon og skarpt utløp (invers I: E-forhold), letter BCV mobilisering og fjerning av mucus fra lungene.

 

Bestillingsinformasjon HRTX hjemmerespirator

Bestillingsinformasjon HRTX hjemmerespirator forbruksmateriell

Bestillingsinformasjon Cuirass (kun gjennomsiktig skjold)

Bestillingsinformasjon Seal (kun svart myk tetting til rundt Cuirass)

Kontakt oss

Sentralbord           tlf: 33048090

Jeanette Greger   tlf: 48157449
Kari Nilsen            tlf: 91320704
Erik Forsberg        tlf: 90278426

Besøks og leveringsadresse

Ana2mi AS
Kongeveien 73
3188 Horten

Mail adresse:

ordre@ana2mi.no

© 2018 Ana2mi AS