Evone- Trygg ventilering ved kirurgi i øvre luftveier

Evone gir flere nye muligheter for kirurgiske inngrep. Ved å muliggjøre ventilasjon gjennom et lite lumen på kun 4.4 mm, gir det anestesiologer og kirurger innen øvre luftvei og munnkirurgi ikke bare effektiv ventilasjon, men også lett tilgang til luftveiene og hvor en cuff effektivt sikrer luftveiene. Kirurgen en klar oversikt og et hygienisk og romslig område for utføring av kirurgi.

Pasient ventilering med minimalt inngrep, men med full kontroll og sikker ventilering av pasient

Hvorfor Evone?

  • Effektiv fullstendig ventilasjon av pasient med trange øvre luftveier
  • Unik kontroll av både inspirasjon og ekspirasjon ved kunstig ventilering av pasient.
  • Mer plass ved elektiv kirurgi. Studier viser økt effektiv ventilering.

Bestillingsinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord           tlf: 33048090

Jeanette Greger   tlf: 48157449
Kari Nilsen            tlf: 91320704
Erik Forsberg        tlf: 91868426

Besøks og leveringsadresse

Ana2mi AS
Kongeveien 73
3188 Horten

Mail adresse:

ordre@ana2mi.no

© 2018 Ana2mi AS