Bruk av fukting ved respirasjonsstøtte

Fuktighet I luftveiene er av vesentlig betydning for menneskets respiratoriske helse og velvære. Lungene er avhengig av optimale temperatur og fuktighetsforhold for å opprettholde den fysiologiske balansen mellom varme og fuktighet som er nødvendig for opprettholdelse av komfort, luftveisforsvar og gassutveksling (100 % relativ fuktighet med 44 mg/l absolutt fuktighet, 37 °C, 44 mg/l, 100 % relativ fuktighet), Under normal innånding vil luftveiene tilføre innåndede gasser varme og fuktighet til de når kroppstemperatur. Ved situasjoner der det er behov for respirasjonsstøtte (i form av HFOT, CPAP, BiPAP eller Respirator), vil det bli en merbelastning som kan gjøre at en ikke klarer å gjøre samme oppvarmings og fuktejobb. Dette kan medføre uttørking av slimhinner med sprekkdannelser og dermed inngangsport for infeksjoner. Tilført oppvarmet fuktighet ved respirasjonsstøtte kan derfor redusere påføring av ytterligere infeksjoner og sykehusopphold.

Fukter for all respirasjonsstøtte

VB15A® er en fukter for all respirasjons støtte til både sykehus og i hjemmet. Samme kabel benyttes til både dobbel og enkel slangekrets.
Fukteren har funksjon som gjør at en enkelt kan juster på fuktekammer temperatur og temperatur til varmetråder i slangesettet. Disse kan justeres med en og en grad, slik at en kan få en optimal innstilling på komfort og fuktbehandling til pasienten/brukeren. 
I skjermen kan temperatur og fuktighet i prosent avleses, slik at en har kontroll på hva pasient/bruker får levert av behandling.
Ved oppstart kan du velge mellom siste innstilling, eller fabrikk innstilling. Har du pause i behandlingen, trenger du derfor ikke stille inn fukteren på nytt ved ny oppstart.

VB15A® er designet for å gi optimal fukting samtidig som utenforstående påvirkende variabler kan reguleres ved endringer på temperatur til slange eller kammer
Vanndamp - duggpunkt -kondensat

Hva er fuktighet?

Fuktighet er vanndamp i gass. Dette kan deles opp i absolutt fuktighet, relativ fuktighet og duggpunkt.

Absolutt fuktighet
aktuell mengde megde vanndamp per liter gass
Relativ fuktighet
Aktuell prosentvis mengde av vanndamp i gass i forhold til den mengde vanndamp gassen kan inneholde.
Duggpunkt
Temperatur på gass har 100% relativ fuktighet. Under denne temperaturen tapes vanndamp som kondensat 

Bestillingsinformasjon Fukter og slangesett

Kontakt oss

Sentralbord           tlf: 33048090

Jeanette Greger   tlf: 48157449
Kari Nilsen            tlf: 91320704
Erik Forsberg        tlf: 90278426

Besøks og leveringsadresse

Ana2mi AS
Kongeveien 73
3188 Horten

Mail adresse:

ordre@ana2mi.no

© 2018 Ana2mi AS