Hayek SCS - slimmobilisering

Hayek SCS er en brukervennlig slimmobiliseringsenhet som kan brukes av både barn og voksne.

Hayek SCS krever ikke spesielle posisjonerings- og puste teknikker. Hayek SCS kan brukes både i hjemmet og i sykehuset. Behandling kan administreres enten av klinisk eller ikke-klinisk personell. Hayek SCS er en brukervennlig, fullt datastyrt enhet. Hayek SCS skal brukes når det er atelektase, overskytende sekresjoner eller CO2-retensjon

Endelig en fungerende fullverdig skjold respirator i til bruk i hjemmet med internt batteridrift.  Med i behandlingen får du program med sekret mobilisering og hostefunksjon.

Hayek SCS

Hayek SCS har to innstillingsmuligheter:

-Vibrasjon
-Hoste

Disse innstillingene er også å finne på RTX som vist i video på denne siden.

Hayek HRTX Hjemmerespirator - Hayek RTX Sykehusrespirator - Hayek SCS Slimmobilisering

Bestillingsinformasjon Hayek SCS

Bestillingsinformasjon Hayek SCS forbruksmateriell

Bestillingsinformasjon Cuirass (kun gjennomsiktig skjold)

Bestillingsinformasjon Seal (kun svart myk tetting til rundt Cuirass)

Kontakt oss

Sentralbord           tlf: 33048090

Jeanette Greger   tlf: 48157449
Kari Nilsen            tlf: 91320704
Erik Forsberg        tlf: 90278426

Besøks og leveringsadresse

Ana2mi AS
Kongeveien 73
3188 Horten

Mail adresse:

ordre@ana2mi.no

© 2018 Ana2mi AS