Frequencer -
akustisk slimmobilisering

Frequencer® fremmer slimmobilisering i lungene ved å lage vibrasjon i brystveggen. Denne enheten er ment å være en del av lungefysioterapi ved å gi en praktisk metode for ekstern thorax manipulasjon. 

Frequencer® er indisert for pasienter som har respiratoriske utfordringer med slimproblematikk. Aktuelle pasientergrupper er cystisk fibrose, kronisk bronkitt, bronkiektase, ciliary dyskinesia syndrom, astma, muskeldystrofi, neuromuskulære degenerative lidelser, postoperativ atelektase.

                           Enkel, brukervennlig  og effektiv i bruk.

Kontakt oss

Sentralbord           tlf: 33048090

Jeanette Greger   tlf: 48157449
Kari Nilsen            tlf: 91320704
Erik Forsberg        tlf: 90278426

Besøks og leveringsadresse

Ana2mi AS
Kongeveien 73
3188 Horten

Mail adresse:

ordre@ana2mi.no

© 2018 Ana2mi AS